ZNAJDŹ W PROGRAMIE

Macica – reż. Anna Kosińska, 2012

data: 29/07/2012 godzina: 13:30 miejsce: Kino Allianz program filmowy: niezależny konkurs filmów krótkometrażowych program artystyczny: filmy

PL | 2012 | 7 min
reż|dir Anna Kosińska scen|wr Anna Kosińska zdj|ph Anna Kosińska muz|mus Mateusz Sieradzan mon|ed Anna Kosińska

Film na podstawie opowiadania izraelskiego pisarza Etgara Kereta, którego twórczość charakteryzuje ironia, dystans, dwuznaczność i czarny humor. Ma to swoje odbicie w koncepcji plastycznej animacji. Lapidarność prozy, bogactwo obrazów i nielinearność narracji najlepiej uwidocznia się w filmie animowanym. Ręcznie rysowane, trochę przybrudzone kadry dają możliwość poczucia plastyczności, realności form stwarzanych. Widać na nich ślady rąk twórcy i dzięki temu można poznawać go z tej jakże intymnej strony – niedociągnięć, nieporządku, nieopanowania. Autorka wybrała „Macicę” ze względu na „silne wrażenie jakie wywarło na mnie to opowiadanie. Z pozoru nie mająca sensu historia jest pełna zaskakujących pomysłów, nagłych zwrotów akcji, bogata w dynamicznie zmieniające się obrazy. Nie trzeba używać przesadnie wyrafinowanych słów, aby przekazać za pomocą liter skomplikowaną, surrealistyczną wizję wyimaginowanego świata. Z przygnębiającej i aroganckiej prozy bije ukryty optymizm.”

Anna Kosińska
Studentka Instytut Edukacji Artystycznej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.