ZNAJDŹ W PROGRAMIE

TPK | Wieś źródłem inspiracji w malarstwie – Waldemar Odorowski, historyk sztuki

data: 01/08/2012 godzina: 15:00 miejsce: SARP program artystyczny: spotkania

| wstęp wolny
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego