ZNAJDŹ W PROGRAMIE

STROICIEL NATURY | Tymon Iwański

data: 30/07/2012 godzina: 16:00 miejsce: Remiza Sztuki w Rogowie program artystyczny: wystawy

Wernisaż wystawy fotografii Tymona Iwańskiego odbędzie się 30 lipca 2012 w Remizie Sztuki w Rogowie. Wystawę można oglądać do 5 sierpnia 2012.

Nieograniczona, żywa struktura kosmosu, a więc także środowisko naturalne człowieka oraz sam człowiek nieustannie ze sobą rezonują. Trwa odwieczna wymiana energii pomiędzy wszystkimi elementami Uniwersum. Jednakże istota ludzka wskutek ekspansywnego rozwoju przemysłu, techniki i urbanizacji utraciła więź z naturą. Środowiskiem homo sapiens stała się technosfera, w której możliwość naturalnej wymiany energii została zaburzona i znacznie osłabła. Człowiek zaczął żyć w ciągłych zagrożeniach nękany chorobami, stresem, niepewnością bytu. W obliczu takich zagrożeń natura – całość, której jesteśmy ogniwem – coraz częściej zaczyna upominać się o przywrócenie wzajemnej harmonii. Istota ludzka poddawana jest ciągłym wyzwaniom. W swoich myślach, działaniach, marzeniach sennych dokonuje projekcji powrotu i zjednoczenia. Tworzy obrazy, wizualizuje swoje tęsknoty, próbuje powracać do Źródła. Zaczyna ponownie dostrajać się do kosmicznego rytmu. Zaczyna rozumieć, iż można ulec rozstrojeniu, ale nie można się całkowicie przestroić. W procesie tym pomaga mu Stroiciel Natury. Jest on Uniwersalną Świadomością, Kosmicznym Suflerem, Wszechobecną Intuicją. Wreszcie możemy go nazwać Duchem Natury.

W cyklu fotografii, który opowiada o człowieku podejmującym próby ponownego zsynchronizowania się z pierwotną kosmiczną energią sam aktor-bohater nie jest najważniejszy. Istotne są jego coraz to inne (dla niego odkrywcze) podejmowane próby nawiązania dialogu z naturalnym otoczeniem – z przyrodą. Istotnym jest jego bunt przeciwko dotychczasowemu życiu i świadome lub czasem intuicyjne dążenie do ucieczki ze świata, który okazał się błędem w skomplikowanym procesie rozwoju cywilizacji. Istotne jest także dążenie za pomocą tych prób do zmiany koncepcji życia, światopoglądu. Strojenie światów – człowieka i przyrody – polega tu na działaniach inicjacyjnych, poprzez fazę oczyszczenia – poszukiwanie innej niż dotychczasowa świadomości, aż do odnowy i wzmocnienia kosmicznego rezonansu. Czasem dzieje się to w światach realnych, ale także nadrealnych – groteski, metafizyki – wydobytych wprost z marzeń sennych. Wszystko to obserwowane jest i kierowane przez Stroiciela Natury. Stara się On nieustannie, aby człowiek ponownie odczuł i zrozumiał, iż jest częścią jednego kosmicznego porządku. Na podstawie tego, co czyni bohater widzimy, jak Stroiciel Natury w swoich przemyślnych podpowiedziach odwołuje się do świadomości i podświadomości bohatera, do jego intuicji, wspomnień z dzieciństwa. Widzimy, jak Stroiciel uświadamia bohaterowi jego nierozerwalne związki z kosmosem, zakodowane we wszystkich żywych istotach. Kiedy strojenie dobiegnie końca, nie będzie fałszu ani dysonansu w myślach i czynach człowieka. Stanie się on ponownie współtwórcą czystej, kosmicznej harmonii.

TYMON IWAŃSKI (1986) – Urodzony w Warszawie. Studiował fotografię w PWSFTviT w Łodzi (2006-2011), w latach 2005-2006 uczęszczał do Warszawskiej Szkoły Fotografii. Jego prace wystawiane były m.in. podczas wystaw: „Miasto” (Warszawa, 2012), „Mumbai/Entering Reality Zone” (Grójec, 2012 oraz Otwock, 2010), „Cztery Żywioły’ (Warszawa, 2011), „Ojciec” (Warszawa, 2011), „Come on, Come Closer” | „Chodź! Podejdź Bliżej” (Łódź, 2010), „Drzewo – Drewno – Dzieło” (Warszawa, 2010), „Narodziny” (Warszawa, 2009), „Window To Eternity” (Bombaj, Indie, 2009), „Nowe Spojrzenie” (Łódź, 2009), „Artyści regionu” (Rogów, 2009 i 2010), „Rumunia – Kraj Przyjaznych Ludzi” (Warszawa, 2009), „Oblicza Ludzi” (Warszawa, wystawa pokonkursowa, 2009), „Świdermajer” (Otwock, Ogólnopolski konkurs  fotograficzny II nagroda, 2007), „Sen Kamienia” (wystawa indywidualna, Warszawa, 2005 oraz  Otwock,  2005).