ZNAJDŹ W PROGRAMIE

PRAPAMIĘĆ – Krosno Maya | Ilona Irmina Iwańska

data: 31/07/2012 godzina: 16:00 miejsce: Zamek w Janowcu program artystyczny: wystawy

Performance połączony z wernisażem wystawy malarstwa odbędzie się 31 lipca 2012 na dziedzińcu Zamku w Janowcu. Wystawę można oglądać do 5 sierpnia.

„PRAPAMIĘĆ – Krosno Maya” to unikalne dzieło inspirowane kalendarzem Majów. Cykl 52 obrazów olejnych na płótnie formatu 114 x 146 cm powstał w latach 2004-2012, przy czym każdy z obrazów namalowany został podczas jednego z 52 dwóch wyjątkowych dni w 260-jednostkowym kalendarzu Tzolkin i przedstawia twórczą wizję kosmicznej energii Portalu Galaktycznego.

„Tak jak cały projekt ‘PRAPAMIĘĆ – Krosno Maya’ nie został wymyślony, lecz pewnego dnia, podczas pracy twórczej – podpowiedziany, w jednej chwili przetransmitowany w moją świadomość, tak każdy z pięćdziesięciu dwóch obrazów tego cyklu nie był szkicowany, planowany i obmyślany. W dniu, w którym rozpoczynałam pracę nad nowym obrazem, stawałam przed białym płótnem, wyciszałam umysł, medytowałam, wreszcie brałam do ręki pędzel i malowałam. Każdy kolejny obraz był dla mnie wielką niespodzianką, odkryciem i zaskoczeniem.” (Ilona Irmina Iwańska)

Pierwszy pokaz cyklu ‘PRAPAMIĘĆ – Krosno Maya’ to performance na dziedzińcu zamku w Janowcu podczas tegorocznego festiwalu Dwa Brzegi, łączy on elementy spektaklu (słowo, muzyka, ruch) z czynnym udziałem publiczności (widownia na krużgankach zamkowych) oraz swoistej formy otwartego wernisażu. W myśl scenariusza, 52 obrazy olejne mają być kolejno przedstawiane i odsłaniane (odwracane) na matrycy majańskiego kalendarza Tzolkin, wizualizując tzw. Krosno Maya. Akcji tej towarzyszyć ma żywe słowo i archaiczna muzyka w tle. Po finale, obrazy zostają przeniesione do galerii w parku przyzamkowym (grupowy korowód 52 obrazów przy asyście muzyki), gdzie wystawa będzie czynna codziennie podczas festiwalu.

ILONA IRMINA IWAŃSKA – Urodziła się w Warszawie. Mieszka i tworzy w Otwocku oraz we wsi Rogów, położonej w Kazimierskim Parku Krajobrazowym, gdzie prowadzi społecznie autorską Remizę Sztuki, organizując całkowicie społecznie w sezonach letnich wystawy, koncerty, warsztaty. Od ponad dwudziestu lat twórczo pracuje jako artysta plastyk. Jest członkiem Warszawskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i udział w wielu wystawach zbiorowych, w kraju i zagranicą. Rokrocznie uczestniczy w międzynarodowych plenerach malarskich. Jej prace znajdują się w muzeach, kolekcjach – m. in.: w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, w Galerii Dijkstra w Amsterdamie oraz zbiorach prywatnych w Polsce, Holandii, Niemczech, Szwecji, USA, Hiszpanii, Gwatemali, Indiach. Wypowiada się w wielu technikach plastycznych: malarstwo olejne, akwarela, rysunek, grafika.