ZNAJDŹ W PROGRAMIE

Walc z Miłoszem – reż. Joanna Helander, Bo Persson, 2011

data: 30/07/2012 godzina: 16:20 miejsce: Kino Allianz program filmowy: na krótką metę program artystyczny: filmy

PL | 2011 | 36 min
reż|dir Joanna Helander, Bo Persson prod|pro Kino Koszyk HB scen|wr Joanna Helander zdj|ph Wojciech Staroń muz|mus Zygmunt Konieczny mon|ed Robert Ciodyk dys|dis Kino Koszyk HB

Dokument stanowi zapis rozmów, jakie z Czesławem Miłoszem przeprowadziła Ewa Wójciak, współzałożycielka i aktorka Teatru Ósmego Dnia. Poznański Teatr od początku swojego istnienia czerpał inspirację z poezji i eseistyki Miłosza. Niejednokrotnie teksty poety były bezpośrednio wykorzystywane w spektaklach legendarnego Zespołu. Rozmowy poety i aktorki miały miejsce między innymi w krakowskim mieszkaniu Miłosza.

Joanna Helander (1948)
Ambasadorka kultury polskiej, tłumaczka, publicystka, współautorka filmów dokumentalnych. Studiowała romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, od 1968 roku zaangażowana była w działalność opozycyjną. Wyemigrowała do Szwecji w 1971. W Goeteborgu ukończyła studium fotografii.

Bo Persson (1952)
Ambasador kultury polskiej, tłumacz, reżyser, scenarzysta. Urodził się w Goeteborgu, studiował m.in. filozofię, antropologię i film na uniwersytetach w Goeteborgu i Sztokholmie. W latach 1974-1976 także literaturę francuską na Sorbonie oraz w Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu. W latach 70. podróżował do Jugosławii, Węgier, NRD, Polski, gdzie nawiązywał kontakty z opozycją demokratyczną.