ZNAJDŹ W PROGRAMIE

Spotkanie z twórcami – „Walc z Miłoszem”, „Komeda, Komeda…”

data: 30/07/2012 godzina: 16:20 miejsce: Kino Allianz program artystyczny: spotkania

.