ZNAJDŹ W PROGRAMIE

PÓŁ KRÓTKO PÓŁ SERIO – spotkanie z młodymi twórcami

data: 28/07/2012 godzina: 14:00 miejsce: Kino Allianz program artystyczny: spotkania

.