ZNAJDŹ W PROGRAMIE

PÓŁ KRÓTKO PÓŁ SERIO – spotkanie z młodymi twórcami

data: 31/07/2012 godzina: 13:00 miejsce: Kino Allianz program artystyczny: spotkania

.