ZNAJDŹ W PROGRAMIE

Miłość, Europa, Świat Zygmunta Baumana – reż. Krzysztof Rzączyński, 2011

data: 28/07/2012 godzina: 12:00 miejsce: Kino Allianz program filmowy: na krótką metę program artystyczny: filmy

PL | 2011 | 53 min
reż|dir Krzysztof Rzączyński pro|pro Agnieszka Janowska, Maciej Rzączyński scen|wr Krzysztof Rzączyński zdj|ph Michał Popiel-Machnicki muz|mus Rafał Kulczycki mon|ed Krzysztof Rzączyński ob|cast Zygmunt Bauman, Anna Sfard, Irena Bauman, Lidia Bauman dys|dis NinA

Złożony z prywatnych rozmów z bohaterem i wypowiedzi córek, intymny portret Zygmunta Baumana, jednego z najważniejszych współczesnych socjologów z historią rodzinną w tle. Znany z niechęci do osobistych wyznań bohater dokumentu w podzielonym na cztery części dokumencie – „Kultura”, „Europa”, „Świat”, „O sobie” – snuje osobiste refleksje na temat kultury, własnej przeszłości i życia w ponowoczesnym świecie. Film został zrealizowany z okazji Europejskiego Kongresu Kultury (8-11 września 2011 roku we Wrocławiu) w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011.

Krzysztof Rzączyński (1972)
Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta. Absolwent Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi (2004). Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim (1998), studiował także na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w Northern Film School w Leeds w Wielkiej Brytanii. Jego film o Andrzeju Panufniku i jego synu „Tata zza żelaznej kurtyny” (2009) został nagrodzony m.in. wyróżnieniem na FF „Planete Doc Review”.